Monday, June 8, 2009

peringatan bagi hamba yang lalai

Rasulullah bersabda maksudnya:" Ingatlah kepada Allah dalam masa senangmu, nescaya Dia akan mengingatimu dimasa susah"(Al-hadith)


Rasulullah s.a.w bersabda maksudnya:" Waktu yang paling dekat antara tuhan dengan hambanya ialah pada pertengahan malam, jika engkau mampu untuk menjadi orang yang berzikir kepada Allah pada ketika itu maka lakukanlah"(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Dari Anas r.a. menceritakan:" Doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah s.a.w ialah, "Ya Allah, tuhan kami, berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan diakhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka"(Riwayat Tsalatsah)

Daripada Abu Hamzah, Anas bin Malik r.a. khadam kepada Rasulullah s.a.w, bersabda Nabi s.a.w." Tidak sempurna iman seseorang kamu, sehinggalah ia mengasihi saudaranya seperti mana ia mengasihi dirinya sendiri"(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Sabda Rasulullah s.a.w. dari Umar r.a. maksudnya;" Semua amal perbuatan itu adalah berpunca dari niat dan bagi setiap orang itu adalah menurut apa yang diniatkan"(Riwayat Bukhari)

Rasulullah s.a.w bersabda maksudnya:" Dengki (hasad) itu dapat merosakkan segala kebaikan sebagaimana api dapat menghanguskan kayu-kayan"(Petikan Kitab Imam Ghazali)

Rasulullah s.a.w bersabda:" Aku belum pernah melihat sesuatu pemandangan yang lebih mengerikandan lebih menakutkan daripada pemandangan alam kubur"(Riwayat Tarmizi)

Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya:" Barangsiapa yang semakin bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka dia semakin jauh dari Allah"(Petikan kitab Imam Ghazali)

Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya:" Orang yang paling berbahagia di hari kiamat kelak kerana mendapat syafaatku ialah orang yang mengucapkan kalimah laa ilaaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya atau dari dalam jiwanya"(Riwayat Bukhari)


Rasulullah s.a.w bersabda bermaksud:" Orang yang paling ku utamakan kelak ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku"(Riwayat Tarmizi dan Ibnu Hibban)

No comments:

Post a Comment